&

2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
EFEKTY – POPRAWA PŁYNNOŚCI finansowej FIRMY
WARTOŚĆ – 306 261,42
WKŁAD – 100% FUNDUSZY