&

2023-2026

Krajowy Plan Odbudowy

CUKIERNIE P. CHOJECKI Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn. „Zmodernizowanie i przebudowanie hali produkcyjnej w celu zwiększenia wydajności produkcyjnej przedsiębiorstwa i konkurencyjności na rynku oraz planowany zakup sprzętu do zarządzania procesem produkcyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, w tym, niezbędnej w procesie produkcyjnym, magazynowym i transportowym – specjalistycznej maszyny do formowania tac, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zasilenia linii produkcji technologicznej oraz zakup agregatu prądotwórczego”.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie konkurencyjności oraz wzrost możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość netto przedsięwzięcia: 1 312 592,47 PLN
Dofinansowanie z UE: 656 296,23 PLN

Zakres projektu obejmuje realizację następujących etapów i zadań:
I Etap przedsięwzięcia:
• Zadanie 1 Zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczo-piekarniczych,
• Zadanie 2 Rozbudowa rampy pod chłodnię,
• Zadanie 3 Wykonanie Instalacji olejowej,
• Zadanie 4 Modernizacja instalacji elektrycznej, hydraulicznej oraz gazowej,
• Zadanie 5 Instalacja fotowoltaiczna,
• Zadanie 6 Zakup wózków paletowych do przestrzeni magazynowej,
• Zadanie 7 Zakupione oprogramowanie i urządzenia do zarządzania procesami: produkcyjnym, magazynowym, transportowym, sprzedażą, zarządzaniem i księgowością,
• Zadanie 8 Modernizacja i przebudowa hali produkcyjnej,
• Zadanie 9 Koszty nadzoru i sporządzenia dokumentacji technicznej,
• Zadanie 10 Przygotowanie Biznes Planu
II Etap przedsięwzięcia:
• Zadanie 1 Planowany zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczo-piekarniczych,
• Zadanie 2 Planowany zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Projekt wpisuje się w cel inwestycji KPO – przyspieszenie inwestycji prywatnych sektora MŚP.